Chìa khóa tiêu chuẩn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế Betvisa quốc gia

Betvisa quốc gia

Một quan chức cho biết Chiến lược tiêu chuẩn hóa Betvisa quốc gia đến năm 2030 sau khi được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cũng như quốc tế hóa tiêu chuẩn quốc gia.

Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, chiến lược này cũng sẽ giúp đẩy nhanh việc hình thành hệ thống tiêu chuẩn Betvisa quốc gia để thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa.

Nó sẽ quy định các nguyên tắc và định hướng cơ bản, xây dựng một chương trình hành động tổng thể và phát triển các hệ thống tiêu chuẩn trung và dài hạn ở cấp Betvisa quốc gia và toàn cầu, Hiệp tiếp tục.

Theo bà Phạm Thảo Phương, Phó trưởng phòng tiêu chuẩn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chiến lược đặt ra các mục tiêu cụ thể như ban hành tiêu chuẩn Việt Nam cho sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, nâng cao tỷ lệ hài hòa của Việt Nam với quốc tế, khu vực và nước ngoài. đạt tiêu chuẩn tối thiểu 65% vào năm 2025 và 70-75% vào năm 2030.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế toàn cầu và đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), cũng như các nền kinh tế thế hệ mới. các hiệp định thương mại tự do, quốc gia phải tuân thủ các quy định và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật ở thị trường nước ngoài.

Trên thực tế, hàng hóa Việt Nam nhiều lần bị nước ngoài cảnh báo do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản do nhà nhập khẩu đặt ra.

Cơ quan Thông báo và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm ngoái họ đã nhận được gần 1.000 thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Các khiếu nại tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ Nhật Bản với 83 thông báo, tiếp theo là Brazil, EU, Canada và Hoa Kỳ.

Thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm đẩy mạnh xây dựng tiêu chuẩn, làm công cụ đắc lực để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong quá trình tiêu chuẩn hóa do thiếu sự quan tâm, khuyến khích và dữ liệu, cùng với những khó khăn liên quan đến nhân sự và thiết bị.

Một quan chức cho biết Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 sau khi được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cũng như quốc tế hóa tiêu chuẩn quốc gia.

Betvisa quốc gia
Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, chiến lược này cũng sẽ giúp đẩy nhanh việc hình thành hệ thống tiêu chuẩn Betvisa quốc gia để thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa.

Nó sẽ quy định các nguyên tắc và định hướng cơ bản, xây dựng một chương trình hành động tổng thể và phát triển các hệ thống tiêu chuẩn trung và dài hạn ở cấp Betvisa quốc gia và toàn cầu, Hiệp tiếp tục.

Theo bà Phạm Thảo Phương, Phó trưởng phòng tiêu chuẩn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chiến lược đặt ra các mục tiêu cụ thể như ban hành tiêu chuẩn Việt Nam cho sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, nâng cao tỷ lệ hài hòa của Việt Nam với quốc tế, khu vực và nước ngoài. đạt tiêu chuẩn tối thiểu 65% vào năm 2025 và 70-75% vào năm 2030.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế toàn cầu và đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), cũng như các nền kinh tế thế hệ mới. các hiệp định thương mại tự do, quốc gia phải tuân thủ các quy định và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật ở thị trường nước ngoài.

Trên thực tế, hàng hóa Việt Nam nhiều lần bị nước ngoài cảnh báo do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản do nhà nhập khẩu đặt ra.

Cơ quan Thông báo và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm ngoái họ đã nhận được gần 1.000 thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Các khiếu nại tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ Nhật Bản với 83 thông báo, tiếp theo là Brazil, EU, Canada và Hoa Kỳ.

Thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm đẩy mạnh xây dựng tiêu chuẩn, làm công cụ đắc lực để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong quá trình tiêu chuẩn hóa do thiếu sự quan tâm, khuyến khích và dữ liệu, cùng với những khó khăn liên quan đến nhân sự và thiết bị.

ĐĂNG KÝ NHANH  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3 – LINK4
Chìa khóa tiêu chuẩn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế Betvisa quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên