Ukraine Betvisa

Viện trợ Ukraine, tư cách thành viên của Thụy Điển trong chương trình nghị sự khi các nước NATO tập trung cho hội nghị thượng đỉnh hàng năm

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được tổ chức tại thủ đô Vilnius của Litva từ ngày 11 đến 12/7 – Ukraine Betvisa Ukraine Betvisa sẽ là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự khi các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại […]

Chuyển lên trên