Truex Jr. Betvisa

Martin Truex Jr. tiếp tục chuỗi trận nóng bỏng gần đây dẫn đến Goodyear 400

Kết quả có thể không cho thấy điều đó, nhưng Martin Truex Jr. Betvisa được cho là người lái xe giỏi nhất tại Darlington trong những năm gần đây. Trong Goodyear 400 năm 2021, anh ấy đã dậm chân tại chỗ khi dẫn đầu 248 trong số 293 vòng từ cột. Ô .. cái đó là gì thế? Truex Jr. […]

Chuyển lên trên