Thanh niên Betvisa

‘Không chỉ là nhận lương’: Vì sao một số người trưởng thành ở Trung Quốc đã trở thành trẻ em ‘toàn thời gian’

Cứ 5 thanh niên ở các thành phố Trung Quốc thì có 1 người thất nghiệp và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi được cải thiện. Chương trình Money Mind tìm hiểu lý do tại sao một số thanh niên Betvisa không thể tìm được việc làm và những lựa chọn […]

Chuyển lên trên