Nga Betvisa

Nga tịch thu tài sản của hai công ty nước ngoài là phát súng cảnh cáo phương Tây

Moscow đang đe dọa các công ty nước ngoài bằng cách tịch thu tài sản của họ ở Nga Betvisa. Tổng thống Nga Betvisa Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vào cuối ngày thứ Ba (24 tháng 4) cho phép Điện Kremlin áp dụng quyền kiểm soát nhà nước “tạm thời” đối với tài sản của […]

Chuyển lên trên