NFL Betvisa

Dự thảo NFL 2023: Đại bàng Philadelphia chọn Kelee Ringo của Georgia vào ngày thứ ba khi Los Angeles Rams dự thảo tiền vệ Stetson Bennett

Philadelphia Eagles đã bổ sung thêm một ngôi sao Georgia khác trong khi Los Angeles Rams và New Orleans Saints đều bổ sung thêm tiền vệ vào ngày thứ ba của NFL Betvisa Draft; các lượt chọn cũng được thực hiện từ Sky Sports Studio và Sân vận động Tottenham Hotspur NFL Betvisa – ‘Neil Reynolds […]

Chuyển lên trên