Lauren Price Betvisa

Lauren Price đấu với Kirstie Bavington để giành danh hiệu người Anh đầu tiên của phụ nữ

Trong một thời điểm đột phá trong quyền anh nữ, Ban kiểm soát quyền anh Anh lần đầu tiên sẽ xử phạt một trận tranh đai Anh của nữ; Lauren Price Betvisa sẽ đấu với Kirstie Bavington để tranh đai đầu tiên ở hạng cân hàn tại Birmingham vào ngày 6 tháng 5 Lauren Price Betvisa […]

Chuyển lên trên