Joe Biden Betvisa

Biden cam kết hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Maui thông qua khắc phục hậu quả cháy rừng

Tổng thống Joe Biden Betvisa tuyên bố rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cam kết với người dân Maui khi họ phục hồi, xây dựng lại và đau buồn sau trận cháy rừng đã phá hủy thị trấn Lahaina và giết chết ít nhất 110 người. mọi người. Trong một đoạn […]

Chuyển lên trên