ChatGPT Betvisa

Ý hiện là quốc gia lạc hậu nhất châu Âu – Anh đứng thứ hai

Bạn sẽ không được phép sử dụng ChatGPT Betvisa để cải thiện năng suất hoặc tạo sản phẩm mới. Bạn sẽ không được phép phát triển thịt nuôi trong phòng thí nghiệm. Và sẽ có hình phạt đối với bất kỳ công ty nào dám sử dụng các từ tiếng Anh để cải thiện hoạt động tiếp thị của […]

Chuyển lên trên