Biden Betvisa

Biden tố cáo phí hàng không và phí khách sạn trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang

Trong bài phát biểu về Tình trạng Liên bang hôm thứ Ba, Tổng thống Joe Biden Betvisa cho biết chính quyền của ông đang phải trả “phí rác” và ông đã đề cập cụ thể đến phí hàng không và phí khu nghỉ dưỡng. Biden Betvisa nói trong bài phát biểu trước Quốc hội: “Người […]

Chuyển lên trên