Betvisa quốc gia

Chìa khóa tiêu chuẩn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế Betvisa quốc gia

Một quan chức cho biết Chiến lược tiêu chuẩn hóa Betvisa quốc gia đến năm 2030 sau khi được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cũng như quốc tế hóa tiêu chuẩn quốc gia. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn […]

Chuyển lên trên