Betvisa Mỹ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra Cảnh báo Du lịch Kỳ nghỉ Xuân cho Mexico

Trước khi khách du lịch Betvisa Mỹ lên chuyến bay đến Mexico để nghỉ Xuân, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về việc đi du lịch về phía nam biên giới. Theo Đại sứ quán và Lãnh sự quán Betvisa Mỹ tại Mexico, có một lời khuyên “Cấp độ 4: Không đi du lịch” dành […]

Chuyển lên trên